ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

CRUB/BTC: خرید یا فروش CryptoRuble برای Bitcoin

سفارش ها CRUB/BTC

خرید CRUB
مجموع: 0.003919 BTC
فروش CRUB
مجموع: 539722.72127872 CRUB
مبلغ CRUB
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ CRUB

خرید CRUB

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000240 ฿
CRUB
฿ در هر 1
฿

فروش CRUB

مانده حساب 0.00000000 CRUB
بهترین پیشنهاد 0.00000033 ฿
CRUB
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله CRUB/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار CRUB/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد