ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

COI/BTC: خرید یا فروش Coinnec برای Bitcoin

سفارش ها COI/BTC

خرید COI
مجموع: 0 BTC
فروش COI
مجموع: 5440506.65432969 COI
مبلغ COI
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ COI

خرید COI

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000001 ฿
COI
฿ در هر 1
฿

فروش COI

مانده حساب 0.00000000 COI
  
COI
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله COI/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار COI/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد