ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

CGEN/USD: خرید یا فروش Community Generation برای US dollar

سفارش ها CGEN/USD

خرید CGEN
مجموع: 0 USD
فروش CGEN
مجموع: 39772664.9183085 CGEN
مبلغ CGEN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ CGEN

خرید CGEN

مانده حساب 0.00000000 $
بهترین درخواست 0.0001 $
CGEN
$ در هر 1
$

فروش CGEN

مانده حساب 0.00000000 CGEN
  
CGEN
$ در هر 1
$

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله CGEN/USD

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار CGEN/USD

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد