ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BZL/BTC: خرید یا فروش Bzlcoin برای Bitcoin

سفارش ها BZL/BTC

خرید BZL
مجموع: 0.0105 BTC
فروش BZL
مجموع: 10285.37660251 BZL
مبلغ BZL
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BZL

خرید BZL

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000095 ฿
BZL
฿ در هر 1
฿

فروش BZL

مانده حساب 0.00000000 BZL
بهترین پیشنهاد 0.00000060 ฿
BZL
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BZL/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BZL/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد