BWS wallets are currently under maintenance and you are unable to make a deposit or withdraw money. Thank you for your patience.

ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BWS/BTC: خرید یا فروش Bitcoinwspectrum برای Bitcoin

سفارش ها BWS/BTC

خرید BWS
مجموع: 0.002766 BTC
فروش BWS
مجموع: 21225.24675324 BWS
مبلغ BWS
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BWS

خرید BWS

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000040 ฿
BWS
฿ در هر 1
฿

فروش BWS

مانده حساب 0.00000000 BWS
بهترین پیشنهاد 0.00000030 ฿
BWS
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BWS/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BWS/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد