ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BTCZ/BTC: خرید یا فروش BitcoinZ برای Bitcoin

سفارش ها BTCZ/BTC

لطفا توجه داشته باشید که گام قیمت برای جفت ارز انتخاب شده کمتر از 1 satoshi است
خرید BTCZ
مجموع: 0.1261 BTC
فروش BTCZ
مجموع: 1750078.02717283 BTCZ
مبلغ BTCZ
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BTCZ

خرید BTCZ

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.000000101 ฿
BTCZ
฿ در هر 1
฿

فروش BTCZ

مانده حساب 0.00000000 BTCZ
بهترین پیشنهاد 0.000000095 ฿
BTCZ
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BTCZ/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BTCZ/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد