ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BTC2/BTC: خرید یا فروش Bitcoin 2 برای Bitcoin

سفارش ها BTC2/BTC

خرید BTC2
مجموع: 0.0372 BTC
فروش BTC2
مجموع: 2137.59180819 BTC2
مبلغ BTC2
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BTC2

خرید BTC2

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00003166 ฿
BTC2
฿ در هر 1
฿

فروش BTC2

مانده حساب 0.00000000 BTC2
بهترین پیشنهاد 0.00002500 ฿
BTC2
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BTC2/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BTC2/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد