ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BOST/BTC: خرید یا فروش BoostCoin برای Bitcoin

سفارش ها BOST/BTC

خرید BOST
مجموع: 0.005652 BTC
فروش BOST
مجموع: 796872.53992814 BOST
مبلغ BOST
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BOST

خرید BOST

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000081 ฿
BOST
฿ در هر 1
฿

فروش BOST

مانده حساب 0.00000000 BOST
بهترین پیشنهاد 0.00000044 ฿
BOST
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BOST/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BOST/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد