ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BIXCPRO/BTC: خرید یا فروش Bixcoin Pro برای Bitcoin

سفارش ها BIXCPRO/BTC

خرید BIXCPRO
مجموع: 1.065 BTC
فروش BIXCPRO
مجموع: 32788.28280717 BIXCPRO
مبلغ BIXCPRO
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BIXCPRO

خرید BIXCPRO

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00007600 ฿
BIXCPRO
฿ در هر 1
฿

فروش BIXCPRO

مانده حساب 0.00000000 BIXCPRO
بهترین پیشنهاد 0.00007501 ฿
BIXCPRO
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BIXCPRO/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BIXCPRO/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد