ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BCH/ETH: خرید یا فروش Bitcoin Cash برای Ethereum

سفارش ها BCH/ETH

خرید BCH
مجموع: 5.752 ETH
فروش BCH
مجموع: 0.7506 BCH
مبلغ BCH
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BCH

خرید BCH

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 2.08369558 ETH
BCH
ETH در هر 1
ETH

فروش BCH

مانده حساب 0.00000000 BCH
بهترین پیشنهاد 2.06033456 ETH
BCH
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BCH/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BCH/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد