ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

BCD/USD: خرید یا فروش Bitcoin Diamond برای US dollar

سفارش ها BCD/USD

خرید BCD
مجموع: 11.81 USD
فروش BCD
مجموع: 5.000 BCD
مبلغ BCD
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ BCD

خرید BCD

مانده حساب 0.00000000 $
بهترین درخواست 3.1000 $
BCD
$ در هر 1
$

فروش BCD

مانده حساب 0.00000000 BCD
بهترین پیشنهاد 0.2000 $
BCD
$ در هر 1
$

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله BCD/USD

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار BCD/USD

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد