ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

B2N/BTC: خرید یا فروش Bitcoin2network برای Bitcoin

سفارش ها B2N/BTC

خرید B2N
مجموع: 0.004866 BTC
فروش B2N
مجموع: 64572146.36269655 B2N
مبلغ B2N
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ B2N

خرید B2N

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000002 ฿
B2N
฿ در هر 1
฿

فروش B2N

مانده حساب 0.00000000 B2N
بهترین پیشنهاد 0.00000001 ฿
B2N
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله B2N/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار B2N/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد