ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

AMG/BTC: خرید یا فروش Amigochain برای Bitcoin

سفارش ها AMG/BTC

لطفا توجه داشته باشید که گام قیمت برای جفت ارز انتخاب شده کمتر از 1 satoshi است
خرید AMG
مجموع: 0.0983 BTC
فروش AMG
مجموع: 109116.500999 AMG
مبلغ AMG
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ AMG

خرید AMG

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.000001272 ฿
AMG
฿ در هر 1
฿

فروش AMG

مانده حساب 0.00000000 AMG
بهترین پیشنهاد 0.000000843 ฿
AMG
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله AMG/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار AMG/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد