ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

$PAC/BTC: خرید یا فروش PACCoin برای Bitcoin

سفارش ها $PAC/BTC

خرید $PAC
مجموع: 0.0277 BTC
فروش $PAC
مجموع: 171984.86713278 $PAC
مبلغ $PAC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ $PAC

خرید $PAC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000039 ฿
$PAC
฿ در هر 1
฿

فروش $PAC

مانده حساب 0.00000000 $PAC
بهترین پیشنهاد 0.00000038 ฿
$PAC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله $PAC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار $PAC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد