برنامه Crex24 Ultimate

لینک های دانلود برای نسخه استاندارد برنامه Crex24 را می توانید در اینجا بیابید.

Crex24 Ultimate نسخه توسعه یافته برنامه Crex24 برای اندروید است.

برخلاف نسخه استاندارد، بازی ها را ارائه می دهد - در صورت موجود بودن در موقعیت مکانی شما، بخش بازی ها ظاهر می شوند. از هر جهات دیگر، با برنامه Crex24 یکسان است.

Crex24 Ultimate را می توان با دانلود فایل APK در زیر نصب کرد. می توانید هر دو نسخه برنامه را نصب کرده و به صورت موازی از آنها استفاده کنید: آنها مستقل از یکدیگر کار می کنند.

دانلود Crex24 Ultimate APK

نمایش دستورالعمل ها برای نصب دستی فایل APK