مثال ها:

کدام تراکنش ها وجوه را به موجودی ارجاع سهیم می کنند؟
 • اگر مشتری معرفی شده شما با ارز رمزپایه یک برداشت انجام دهد، در ازای برداشت حداکثر 25% کمیسیون دریافت می کنید.
 • اگر مشتری معرفی شده شما تراکنشی انجام دهد، موجودی ارجاع شما تا 25% کمیسیون تراکنش اعتبار دارد.
 • اگر مشتری معرفی شده روی هر بازی موجود در Crex24 یک شرط ببندد، 0.25% از مبلغ شرط بندی را بدست می آورید.

شرایط و ضوابط برنامه:

 • این کمیسیون تقریباً بلافاصله پس از انجام تراکنش مشتری ارجاع شده شما، به موجودی ارجاع شما واریز می شود.
 • کارمزد شما به ارزی که مشتری معرفی شده شما استفاده کرده است، اعتبار می یابد.
 • تعداد ارجاع شما از یک حساب کاربری محدودیتی ندارد. می توانید از هر تعداد لینک معرفی استفاده کنید.
 • تأییدیه برای شرکت در برنامه وابسته الزامی نیست.
 • مطابق با قوانین وب سایت Crex24، از لینک معرفی برای ثبت بیش از یک حساب کاربری متعلق به همان مشتری استفاده نمی شود. اگر کشف شود که این اتفاق افتاده است، کلیه وجوه دریافتی به عنوان کارمزد باطل شده و مشتری مورد نظر از شرکت در برنامه وابسته به حالت تعلیق در می آید.
 • Crex24 توانایی فنی برای ارجاع مشتریان موجود را فراهم نمی کند.
 • Crex24 شرایط فردی را در برنامه وابسته ارائه نمی دهد. به همه مشتریان شرایط و فرصت های یکسانی ارائه می شود.
 • Crex24 حق تغییر شرایط و ضوابط برنامه وابسته یا تنظیم میزان کمیسیون پیشنهادی را در هر زمان برای خود محفوظ است.
 • Crex24 این حق را برای خود محفوظ می دارد که حق مشتری برای شرکت در برنامه وابسته و دریافت پرداخت ها و کارمزد در هر زمان و بدون ارائه دلیل را لغو کند.

< به برنامه وابسته بروید

ما از کوکی ها برای بهبود قابلیت استفاده از وب سایت خود و تجزیه و تحلیل ترافیک، همچنین برای اهداف امنیتی و بازاریابی استفاده می کنیم. درباره استفاده از کوکی‌ها بیشتر بیاموزید.