Uživatelská dohoda

Tato Smlouva pro uživatele (dále jen "Smlouva") stanoví podmínky a pravidla provozu internetových stránek CREX24 (dále jen "Pravidla") na adrese https://crex24.com (dále jen "Webové Stránky"). Fyzická osoba (dále jen "Uživatel") musí před užíváním těchto Webových Stránek pečlivě přečíst, souhlasit a přijmout tato Pravidla. Pokud Uživatel nepřijímá podmínky této Smlouvy a nezavazuje se dodržovat podmínky této Smlouvy, musí Webové Stránky okamžitě opustit a nadále je nepoužívat.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla dle svého vlastního uvážení. Nová verze této Smlouvy vstoupí v platnost od okamžiku zveřejnění na Webových Stránkách. Uživatel je povinen udržovat přehled o novém znění Smlouvy. Pokračování v používání platformy se automaticky bere za souhlas s novou verzí Smlouvy. Pokud Uživatel s těmito Pravidly nesouhlasí, musí musí Webové Stránky okamžitě opustit a nadále je nepoužívat.

Obecná ustanovení a definice:

 • CREX24 (hereinafter referred to as “the Service”) is an online platform for trading cryptocurrencies (tokens, ico; hereinafter referred to as “Cryptocurrency”).
 • Сryptocurrencies available on the Service for trading were added according to the users' requests. The Service is not affiliated with the Cryptocurrencies offered for trading and does not bear any responsibility for the actions of ICO organizers, cryptocurrency developers and entrepreneurs and other representatives of the cryptocurrency community.
 • By selecting a trading instrument a user confirms that they are aware of and accept liability for all the related risks (a decrease in price of a Cryptocurrency, delisting of a Cryptocurrency in accordance with the Delisting Policy and any other risks)
 • Tato Pravidla popisují zásady přístupu k webovým stránkám a provádění transakcí poskytovaných Službou.
 • Služba se řídí těmito Pravidly užívání.
 • Služba poskytuje všem Uživatelům stejná práva, ale nezaručuje stejnou kvalitu připojení.

Přístup ke Službě:

 • Registrací u Služby Uživatel souhlasí, že se bude řídit těmito Pravidly a potvrzuje, že je starší 18ti let a že používání této Služby není v zemi jeho bydliště zakázáno. Uživatel se také zavazuje, že nebude prostřednictvím této Služby provádět žádné nezákonné činnosti.
 • Uživatel zaručuje, že jejich registrační údaje jsou pravdivé, přesné a aktuální a zavazuje se průběžně udržovat své osobní údaje tak, aby byly vždy aktuální.
 • Uživatelé musí zachovávat své registrační údaje a přístup ke svému účtu v důvěronosti, a přijímají také plnou zodpovědnost za veškeré aktivity na svém účtu, včetně porušení zabezpečení a neoprávněnému přístupu.
 • Uživatelé se zavazují neprodleně oznámit Službě jakékoli neoprávněné použití jejich účtu.

Pozastavení přístupu:

 • V případě podezření o nezákonné činnosti nebo podezření o porušení bezpečnosti uživatelského účtu nebo pokud Uživatel poruší Pravidla užívání, účet bude dočasně pozastaven. Pro obnovení přístupu k účtu je nutné se obrátit na podporu.
 • Pokud Uživatel zabraňuje provozu Služby, jeho Uživatelský účet bude pozastaven bez práva na obnovení.

Vztah s třetími stranami:

 • Přijetím této Smlouvy Uživatel zaručuje, že je právoplatným vlastníkem finančních prostředků a kryptoměn a je oprávněn je používat.
 • Uživatelé obchodující s finančními prostředky třetích stran nesou výhradní odpovědnost vůči třetím stranám. Služba CREX24 je nestranná a nenese žádnou odpovědnost za finanční prostředky vůči třetím stranám. V případě jakéhokoli sporu nebude Služba odpovědnou stranou.
 • Služba nebude poskytovat třetím stranám žádné informace o transakcích.
 • Služba nepřijímá žádné požadavky nebo příkazy k pozastavení činnosti uživatelů od třetích stran.

Upozornění o riziku:

Přijetím těchto Pravidel Uživatel přijímá plnou odpovědnost za jekékoliv ztráty spolené s užíváním Služby.

Duševní vlastnictví:

Všechny materiály zveřejněné na Webu, jakož i Služby a jiné služby poskytované na Webu jsou majetkem Služby a nelze je použít pro publikaci, šíření, kopírování.

Odmítnutí odpovědnosti:

 • Služba je poskytována na základě principu "tak, jak je". Služba vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila nepřerušovaný provoz Služby, avšak nezaručuje, že se nevyskytnou technické provozní poruchy systému, které můžou povést k úplnému nebo částečnému pozastavení Služby.
 • Služba nenense žádnou zodpovědnost za jakékoliv případné škody způsobené Uživateli, i v případě, kde Služba byla o možných škodách upozorněna předem. V případě narušení bezpečnosti Služba nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv údaje o Uživateli a jejich aktivitách prozrazené třetím stranamám.
 • Služba nenese odpovědnost za jakékoli problémy v případě přerušení nebo ztráty připojení, včetně přerušení celosvětové internetové sítě nebo jakékoli události vyšší moci.

Další:

Služba funguje na území všech zemí kromě Spojeného království, USA, Kanady a Izraele.

Kontakty:

V případě problémů, sporů nebo nedorozumění se obraťte na zákaznickou podporu Služby.