Uživatelská dohoda

Tato Smlouva pro uživatele (dále jen "Smlouva") stanoví podmínky a pravidla provozu internetových stránek CREX24 (dále jen "Pravidla") na adrese https://crex24.com (dále jen "Webové Stránky"). Fyzická osoba (dále jen "Uživatel") musí před užíváním těchto Webových Stránek pečlivě přečíst, souhlasit a přijmout tato Pravidla. Pokud Uživatel nepřijímá podmínky této Smlouvy a nezavazuje se dodržovat podmínky této Smlouvy, musí Webové Stránky okamžitě opustit a nadále je nepoužívat.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla dle svého vlastního uvážení. Nová verze této Smlouvy vstoupí v platnost od okamžiku zveřejnění na Webových Stránkách. Uživatel je povinen udržovat přehled o novém znění Smlouvy. Pokračování v používání platformy se automaticky bere za souhlas s novou verzí Smlouvy. Pokud Uživatel s těmito Pravidly nesouhlasí, musí musí Webové Stránky okamžitě opustit a nadále je nepoužívat.

Obecná ustanovení a definice:

 • Služba CREX24 (dále jen „služba“) je online platformou pro obchodování s různými kryptoměnami (tokeny, ico; dále jen „kryptoměna“).
 • Kryptoměny poskytované službou pro obchodování se přidávají na žádost uživatelů služby. Služba nesouvisí s kryptoměnami poskytovanými k obchodování a nenese žádnou odpovědnost za jednání organizátorů, vývojářů nebo zástupců komunity kryptoměn.
 • Při výběru nástroje pro obchodování uživatel potvrzuje, že jsou si vědomi a přebírají všechna možná rizika (pokles ceny kryptoměny; vyřazení kryptoměny ze služby v souladu se „Zásadami odstranění“, jakož i veškerá další rizika)
 • Tato Pravidla popisují zásady přístupu k webovým stránkám a provádění transakcí poskytovaných Službou.
 • Služba se řídí těmito Pravidly užívání.
 • Služba poskytuje všem Uživatelům stejná práva, ale nezaručuje stejnou kvalitu připojení.

Přístup ke Službě:

 • Registrací u Služby Uživatel souhlasí, že se bude řídit těmito Pravidly a potvrzuje, že je starší 18ti let a že používání této Služby není v zemi jeho bydliště zakázáno. Uživatel se také zavazuje, že nebude prostřednictvím této Služby provádět žádné nezákonné činnosti.
 • Uživatel zaručuje, že jejich registrační údaje jsou pravdivé, přesné a aktuální a zavazuje se průběžně udržovat své osobní údaje tak, aby byly vždy aktuální.
 • Uživatelé musí zachovávat své registrační údaje a přístup ke svému účtu v důvěronosti, a přijímají také plnou zodpovědnost za veškeré aktivity na svém účtu, včetně porušení zabezpečení a neoprávněnému přístupu.
 • Uživatelé se zavazují neprodleně oznámit Službě jakékoli neoprávněné použití jejich účtu.

Pozastavení přístupu:

 • V případě podezření o nezákonné činnosti nebo podezření o porušení bezpečnosti uživatelského účtu nebo pokud Uživatel poruší Pravidla užívání, účet bude dočasně pozastaven. Pro obnovení přístupu k účtu je nutné se obrátit na podporu.
 • Pokud Uživatel zabraňuje provozu Služby, jeho Uživatelský účet bude pozastaven bez práva na obnovení.

Vztah s třetími stranami:

 • Přijetím této Smlouvy Uživatel zaručuje, že je právoplatným vlastníkem finančních prostředků a kryptoměn a je oprávněn je používat.
 • Uživatelé obchodující s finančními prostředky třetích stran nesou výhradní odpovědnost vůči třetím stranám. Služba CREX24 je nestranná a nenese žádnou odpovědnost za finanční prostředky vůči třetím stranám. V případě jakéhokoli sporu nebude Služba odpovědnou stranou.
 • Služba nebude poskytovat třetím stranám žádné informace o transakcích.
 • Služba nepřijímá žádné požadavky nebo příkazy k pozastavení činnosti uživatelů od třetích stran.

Upozornění o riziku:

Přijetím těchto Pravidel Uživatel přijímá plnou odpovědnost za jekékoliv ztráty spolené s užíváním Služby.

Duševní vlastnictví:

Všechny materiály zveřejněné na Webu, jakož i Služby a jiné služby poskytované na Webu jsou majetkem Služby a nelze je použít pro publikaci, šíření, kopírování.

Odmítnutí odpovědnosti:

 • Služba je poskytována na základě principu "tak, jak je". Služba vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila nepřerušovaný provoz Služby, avšak nezaručuje, že se nevyskytnou technické provozní poruchy systému, které můžou povést k úplnému nebo částečnému pozastavení Služby.
 • Služba nenense žádnou zodpovědnost za jakékoliv případné škody způsobené Uživateli, i v případě, kde Služba byla o možných škodách upozorněna předem. V případě narušení bezpečnosti Služba nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv údaje o Uživateli a jejich aktivitách prozrazené třetím stranamám.
 • Služba nenese odpovědnost za jakékoli problémy v případě přerušení nebo ztráty připojení, včetně přerušení celosvětové internetové sítě nebo jakékoli události vyšší moci.

Další:

Služba je dostupná ve všech zemích kromě USA, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Izraele, Jižní Koreje, Číny, Spojených arabských emirátů, Singapuru, Hongkongu, Japonska, Švýcarska, Norska a Evropské unie.

Kontakty:

V případě problémů, sporů nebo nedorozumění se obraťte na zákaznickou podporu Služby.

Soubory cookie používáme ke zlepšení použitelnosti našich webových stránek a k analýze návštěvnosti, jakož i k bezpečnostním a marketingovým účelům. Přečtěte si více o používání souborů cookie.