Aplikace CREX24

Nainstalujte si z Google Play

nebo

Stáhněte si APK

Stažený soubor najdete ve složce „Stažené soubory“. Po spuštění instalace se objeví vyskakovací okno:

Screenshot 1

Klikněte na možnost „Povolit“. Nebo přejděte na „Nastavení“ a povolte instalaci z „Neznámých zdrojů“.

Screenshot 2

Zaručujeme, že naše aplikace je bezpečná pro mobilní zařízení. Ve vyskkovacím okně klikněte na tlačítko „OK“:

Screenshot 3

V dalším okně klikněte „Instalovat“:

Screenshot 4

Pokud máte při instalaci aplikaci nějaké dotazy či potíže, obraťte se na naši podporu.