Politika AML

Politika CREX24 v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) (Politika AML)

Praní špinavých peněz je jednání sledující zastření nebo utajení nezákonného původu finančních prostředků s cílem vzbudit dojem, že se jedná o prostředky nabyté legálně.

Obecná ustanovení

Tato Politika v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) (dále jen "Politika AML") popisuje základní postupy a zásady zavedené společností CREX24 za účelem prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz). CREX24 dodržuje následující předpisy:
 • nevstupuje do obchodních vztahů se zločinci a / nebo teroristy;
 • nezpracovává transakce, které jsou výsledkem trestné a / nebo teroristické činnosti;
 • neumožňuje žádné transakce spojené s trestnými a / nebo teroristickými činnostmi;

Postupy ověřování

CREX24 zavede vlastní předpisy v souladu se základními zásadami politiky v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a poznej svého klienta (KYC).

Uživatelé CREX24 jsou ověřeni stanovenými pravidly (musí poskytnout identifikační doklad vydaný státem: cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Společnost CREX24 si vyhrazuje právo shromažďovat identifikační údaje zákazníků pro účely Politiky AML. Tyto informace jsou zpracovávány a uloženy přísně podle našich zásad ochrany osobních údajů.

Společnost CREX24 může Uživatele požádat o druhý identifikační dokument: výpis z bankovního účtu nebo účet za službu ne starší než 3 měsíce, který obsahuje celé jméno Uživatele a jeho skutečné bydliště.

CREX24 ověří pravost poskytnutých dokumentů a informací a vyhrazuje si právo požadovat další údaje o Uživatelích, kteří byli identifikováni jako nebezpeční nebo podezřelí.

Pokud identifikační údaje Uživatele byly změněny nebo je jejich činnost je podezřelá, společnost CREX24 je oprávněna požadovat od Uživatele nejnovější dokumenty, a to i v případě, že dokumenty již byly v minulosti prověřeny.

Pracovník pro praní špinavých peněz

Pracovník proti praní špinavých peněz je zaměstnancem společnosti CREX24, který je zodpovědný za dodržování pravidel Politiky AML, jako například:
 • sbírání informací o totožnosti Uživatele;
 • zavedení a aktualizace vnitřních pravidel a postupů pro vytváření, přezkoumání, odesílání a ukládání všech zpráv požadovaných podle stávajících zákonů a předpisů;
 • monitorování transakcí a analýza významných odchylek od obvyklých činností Uživatelů;
 • zavedení systému správy záznamů pro ukládání a získávání dokumentů, souborů, formulářů a protokolů;
 • pravidelná aktualizace hodnocení rizik.

Pracovník AML má právo spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz), boje proti financování terorismu a související oblastmi.

Monitorování transakcí

Monitorování transakcí Uživatele a analýza získaných dat je rovněž nástrojem pro hodnocení rizik a odhalení podezřelých transakcí. V případě podezření o praní špinavých peněz společnost CREX24 bude monitorovat všechny transakce a vyhrazuje si právo:
 • hlásit podezřelé transakce příslušným orgánům činných v trestním řízení;
 • požádat Uživatele o dodatečné údaje a dokumenty;
 • pozastavit nebo uzavřít účet Uživatele.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající. Pracovník pro dodržování zásad Politiky AML každodenně monitoruje transakce Uživatelelů a rozhoduje, zda je nahlásit a považovat je za podezřelé.

Hodnocení rizika

V souladu s mezinárodními požadavky společnost CREX24 uplatňuje v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a boji proti financování terorismu přístup založený na posouzení rizik. Opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a boji proti financování terorismu tedy odpovídají zjištěným rizikům a umožňují efektivní využití zdrojů. Zdroje jsou využívány podle priority; největší pozornost je věnována největšímu riziku.

Soubory cookie používáme ke zlepšení použitelnosti našich webových stránek a k analýze návštěvnosti, jakož i k bezpečnostním a marketingovým účelům. Přečtěte si více o používání souborů cookie.