Поддръжката за тази версия на API приключва на 5 декември 2019 г. Моля, обновете кода на вашия бот за търговия, за да използвате Trade API 2.0 - нова версия на API, която осигурява по-голяма сигурност, има подобрена функционалност и е по-лесна за използване.

Обществени методи API

Има 6 обществени метода, които приемат HTTP GET заявки и връщат резултата в JSON формат:

ReturnTicker

Методът връща тикери за всички/определени пазари; пример на заявка и резултат:

Пример 1. Връщане на всички тикери.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

Резултат:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

Пример 2. Връщане на тикери BTC_LTC и BTC_DOGE.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

Резултат:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

Методът връща обема на сделките за 24 часа за всички/определени пазари:

Пример. Връщане на обем за BTC_DOGE.

Заявка:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

Резултат:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

Методът връща натрупаните ордери за определения пазар

Пример. Връщане на натрупаните ордери за BTC_DOGE.

Заявка:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

Резултат:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

Методът връща последните 1000 (или по-малко, ако е зададен параметърa Count) трансакции или трансакции, които са зададени чрез параметрите StartTS и ЕndTS във формата UNIX timestamp.

Пример. Връщане на история на трансакциите за BTC_DOGE.

Заявка:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

Резултат:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

Методът връща данни във формата на кендълстик графика (candlestick) за зададения пазар. Времето на кендълстика може да бъде настроено в минути от параметъра CandleTimeInMinutes, началото и края на интервала могат да бъдат настроени с параметрите StartTS и ЕndТS във формата UNIX timestamp.

Пример. Този метод връща дневна графика за котировки на пазара BTC-DOGE за периода от 1 до 31 януари 2019 г.

Заявка:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

Резултат:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

Методът връща информация за всички/определени валути.

Пример. Информация за валута DOGE

Заявка:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

Резултат:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

Методи за търговия API

Url адрес за API търговия: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/<MethodName>

За да използвате API за търговия, трябва да създадете API ключ(https://crex24.com/settings/tokens).

Моля, имайте предвид, че лимитът по подразбиране е 6 заявки в секунда. Ако това не е достатъчно, моля, свържете се с отдела за Обслужване на клиенти, за да обсъдите увеличаването на лимита.

Всички заявки за API търговия се изпращат на HTTP адреса чрез метода POST и трябва да съдържат следните заглавия:
 • UserKey — API key.
 • Sign - Подпис на POST заявката, създаден с помощта на секретен ключ чрез метода HMACSHA512.

Всички заявки трябва да съдържат POST параметъра Nonce. Nonce е неподписан int64, който винаги трябва да е по-голям от предишнатa стойност. За тази цел можете да използвате текущия timestamp.

Отговорът се изпраща в JSON формат. Ако възникне грешка, отговорът ще бъде в този формат:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

Примери на заявки, изпратени до API за търговия на различни езици за програмиране:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

Получи наличните салда.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

Текст на заявката:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # Списък с валутите. Ако не е достъпен, получи всички валути.
  "NeedNull" : "true"     # Включи нулеви салда в списъка.
}

Отговор:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

Получи отворени ордери.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

Текст на заявката:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Списък с търговските двойки. Ако липсва, получи всички търговски двойки.
}

Отговор:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

Получи история на търгуване.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

Текст на заявката:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Списък с търговските двойки. Ако липсва, получи всички търговски двойки.
}

Отговор:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

Получи всички търговски трансакции по ордер.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

Текст на заявката:

{
 "OrderId": 51893150
}

Отговор:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

Направи ордер за покупка.

Пример. Направи ордер за покупка на 10 LTC за BTC на цена от 0.01194538:

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

Текст на заявката:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Отговор:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

Направи ордер за продажба.

Пример. Направи ордер за продажба на 10 LTC за BTC на цена от 0.01194538:

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

Текст на заявката:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Отговор:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

Отмени ордер.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

Текст на заявката:

{
 "OrderId": 51893294
}

Отговор:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

Отмени няколко ордера по списъка с ID-та или по търговски двойки.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

Пример 1. Отмени ордери по списък с ID-та:

Текст на заявката:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

Пример 2. Отмени всички ордери по търговски двойки:

Текст на заявката:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

Отговор:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

Получи информация и всички търговски трансакции по ордер.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

Текст на заявката:

{
 "OrderId": 51893312
}

Отговор:

{
 "CurrentOrder": {        # Състояние на текущия ордер.
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # Първоначално състояние на ордера.
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # Списък с търговски трансакции по ордер.
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

Получи история на депозитите и тегленията. Трансакциите ще бъдат показани страница по страница, започвайки с най-последната. За да видите следващата страница, попълнете полето FromId с най-малкото ID на записа от предишния отговор.

Пример. Получи последните 100 записа:

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

Текст на заявката:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # Списък с валутите. Ако не е достъпен, получи всички валути.
 "FromId": 0,          # 0 или най-ниското ID на записа от предишния отговор.
 "Take": 100          # Брой записи за връщане. Максималният брой записи е 1000.
}

Отговор:

{
 "CountRemain": 1000,             # Брой оставащи записи. Ако е 0, това е последната страница.
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # Адрес за плащане.
   "AgentName": null,            # Име на платежната система за фиатни валути.
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # ID на запис.
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # Статус на плащане. Вижте по-долу.
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # Време за създаване на запис в UTC формат.
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # ID на трансакция
   "Type": 2                 # Вид запис. Вижте по-долу.
  },
  ...
 ],
}

Възможни стойности на полето ''Status'':
 1. - Потвърдена от потребителя
 2. - Трансакцията е създадена
 3. - Първо потвърждение
 4. - Успешна обработка
 5. - Трансакцията е отхвърлена
 6. - В процес на обработка
 7. - Отменена от потребителя
 8. - Изчакване за изпращане
Възможни стойности на полето ''Type'':
 1. - Депозит на криптовалута
 2. - Теглене на криптовалута
 3. - Депозит на фиатна валута
 4. - Теглене на фиатна валута

Withdraw

Създай заявка за теглене.

Пример.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

Текст на заявката:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # Съобщение за трансакции (ще бъде изпратено, ако валутата го поддържа).
}

Отговор:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # Нов баланс.
 "OutId": 613                   # Id на заявка за теглене. Ако не е 0, заявката е създадена успешно.
}

ReturnDepositAddress

Получи адрес за депозит на валута. Ако трябва да се посочи съобщение за депозита, то ще бъде в отговора.

Заявка: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

Пример 1. Получи адрес за депозиране на BTC:

Текст на заявката:

{
 "Currency": "BTC"
}

Отговор:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

Пример 2. Получи адрес за депозиране на XMR:

Текст на заявката:

{
 "Currency": "XMR"
}

Отговор:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # Съобщение, което трябва да бъде посочено при депозиране.
}
Използваме бисквитки, за да подобрим използваемостта на работата в уеб сайта ни и да анализираме трафика, както и за целите на сигурността и маркетинга. Научете повече за използването на бисквитки.