Споразумение с потребителя

Настоящото Споразумение с потребителя (наричано по-долу - ''Споразумение'') определя правилата и условията за работа със сайта CREX24 (наричани по-долу - ''Условия за ползване''), достъпен на адрес https://crex24.com (наричан по-долу - ''Сайт''). Преди да започне да работи със Сайта, физическото лице (наричано по-долу - ''Потребител'') е длъжно да прочете внимателно и да приеме Условията за ползване. Ако Потребителят не приеме условията на това Споразумение и не приеме да се обвърже с всичките условия на това Споразумение, той трябва незабавно да спре използването на Сайта.

Администрацията на Сайта си запазва правото да променя тези Условия по свое усмотрение. Новата версия на Споразумението влиза в сила от момента на публикуването му на сайта. Потребителят трябва самостоятелно да следи новините на сайта, за да се информира за най-новите изменения. Потребителите се счита, че приемат промените в Споразумението, ако продължават да използват Платформата. Ако Потребителят не се съгласи с тези Условия, трябва да спре използването на Сайта.

Общи разпоредби и определения:

 • CREX24 (наричана по-долу "Услуга") е онлайн платформа за търговия с различни криптовалути (токени, ico; наричана по-долу "Криптовалута").
 • Криптовалутите, достъпни в Услугата за търговия, са добавени според заявките на потребителите. Услугата не е свързана с Криптовалутите, предлагани за търговия и не носи отговорност за действията на организаторите на ICO, разработчиците на криптовалути и предприемачите и други представители на общността на криптовалутите.
 • Избирайки инструмент за търговия, потребителят потвърждава, че е наясно и поема отговорност за всички свързани рискове (снижаване на цената на Криптовалута, делистване на Криптовалута в съответсвие с Полицата за Делистване, както и всякакви други рискове)
 • Тези Условия за ползване описват правилата за достъп до сайта и използването на услугите, предоставени от Услугата.
 • Начинът на работа на Услугата се регулира от настоящите Условия за ползване.
 • Услугата предоставя еднакви права на всички Потребители, но не гарантира еднакво качество на връзката.

Достъп до Услугата:

 • Регистрирайки се в Услугата, Потребителите се съгласяват да спазват Условията за ползване и потвърждават, че са навършили 18 години и че използването на тази Услуга не е забранено от закона в тяхната държава на пребиваване. Потребителите също така потвърждават, че не планират да извършват незаконна дейност чрез използването на Услугата.
 • Потребителите гарантират, че предоставят вярна, точна, актуална и пълна лична информация по време на регистрацията и се съгласяват да поддържат информацията обновена.
 • Потребителите трябва да гарантират, че регистрационните им данни и достъпът до сметката се пазят в тайна и са напълно отговорни за цялата дейност по тяхната сметка, включително нарушения на сигурността и неоторизиран достъп.
 • Потребителите се задължават навреме да съобщават за нарушаване на сигурността на сметката си.

Спиране на достъп до Услугата:

 • Сметката на Потребителя ще бъде временно блокирана в случай на подозрение за незаконна дейност със сметката или подозрения, че сметката на Потребителя е станала обект на неправомерно влизане, или в случай на нарушение на Условията за ползване. Потребителят трябва да се свърже с отдела за Обслужване на клиенти за възстановяване на достъпа до сметката.
 • Сметката на Потребителя се блокира без право на възстановяване в случай на създаване на пречки от страна на Потребителя в работата на Услугата.

Връзки с трети лица:

 • С приемането на това Споразумение, Потребителите гарантират, че са законни собственици на парите и Криптовалутата и имат право да ги използват.
 • Потребители, които сключват сделки с помощта на средства на трети лица, носят изключителната отговорност пред тях. Услугата в тази дейност служи като безпристрастна страна и не носи никаква отговорност пред трети лица за техните средства. В случай на евентуални спорове Услугата не застъпя като отговорна страна.
 • Услугата не предоставя информация за извършени операции на трети страни.
 • Услугата не приема никакви молби или поисквания от трети лица за преустановяване на дейността на потребителски сметки.

Предупреждение:

Приемайки тези Условия за ползване, Потребителите поемат отговорност за всяка загуба, свързана с използването на Услугата.

Интелектуална собственост:

Всички материали, публикувани на Сайта, както и Услугата и други услуги, предоставяни от Сайта, са собственост на Услугата и не могат да бъдат използвани за публикуване, разпространение, дублиране.

Отказ от гаранции:

 • Услугата се предоставя на база ''каквато е''. Услугата ще положи всички усилия, за да осигури гладкото функциониране на Услугата. Това обаче не гарантира липсата на технически проблеми, които биха могли да доведат до пълно или частично спиране на работата на Услугата.
 • Услугата не носи отговорност пред Потребителите за евентуални щети, нанесени на Потребителите, дори когато Службата е била предварително наясно за такива щети. В случай на пробив на сигурността, Услугата не носи отговорност пред Потребителите за изтекли към трети лица данни относно действията на Потребителите.
 • Услугата не носи отговорност за проблеми, произтичащи от прекъсване или загуба на връзката, включително прекъсвания на глобалната интернет мрежа или от форсмажорни събития.

Допълнение:

This service is available in every country, except the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Israel, South Korea, China, UAE, Singapore, Hong Kong, Japan, Switzerland, Norway, Russian Federation, Republic of Belarus, Kazakhstan, Turkey, India and the European Union.

Контакти:

В случай на проблеми, спорове или недоразумения, моля, свържете се с отдела за Обслужване на клиенти.

Използваме бисквитки, за да подобрим използваемостта на работата в уеб сайта ни и да анализираме трафика, както и за целите на сигурността и маркетинга. Научете повече за използването на бисквитки.