Правила за поверителност

Общи разпоредби

Политиката за поверителност (наричана по-долу - "Политика") регулира събирането, обработването и използването на лична информация на потребителите на услугата CREX24 (наричана по-долу - "Услуга"). С използването на Услугата, Потребителят (наричан по-долу - "Потребител") автоматично се съгласява с условията на тази Политика.

Политиката може да бъде променяна по всяко време по преценка на Администрацията на Услугата. Потребителят трябва да следи самостоятелно промените на Политиката на сайта на CREX24 на адрес https://crex24.com (наричан по-долу "Сайт"). Новата версия на Политиката влиза в сила незабавно след публикуването й на Сайта.

Получаване и използване на информация за Потребителите

За да се регистрира и да получи достъп до Услугите, Потребителят трябва да премине през проверка и да предостави на Услугата лична информация (наричана по-долу - "Лична информация"), включително email адрес и снимка на документа за самоличност (паспорт).

За административни цели, при работа с Услугата, Сайтът събират следните анонимни статистически данни за Потребителите:
  • информация за браузъра и операционната система;
  • IP адрес;
  • URL адрес;
  • други статистически данни, свързани с посещението на Сайта.

Изтриване или промяна на Личната информация

Потребителите трябва да се свържат с Отдел Поддръжка на Клиенти, ако искат да променят предоставената Лична информация.

Услугата съхранява Личната информация на Потребителя до момента на изтриването на неговата сметка. За да изтрие сметката, Потребителят трябва да се свърже с Отдел Поддръжка на Клиенти.

Услугата може да съхранява данни на Потребителя за изпълнение на законови задължения и разрешаване на спорове.

Разкриване на лична информация

Личната информация на Потребителя може да бъде разкрита на трети лица, както се изисква от закона, само при наличието на съответната съдебна заповед, по искане на правоприлагащите или други държавни органи.

Бисквитка

Услугата използва бисквитки, за да подобри услугите, които предоставя. Потребителите могат да деактивират бисквитките в настройките на браузъра, но това ще доведе до неправилно функциониране на Услугата.

Линкове към ресурси на трети страни

Услугата може да съдържа линкове към сайтове на трети страни. Услугата не носи отговорност за използването на такива линкове. Потребителят е длъжен самостоятелно да прегледа Политиката за поверителност на сайтове на трети страни.

Защита на Личните данни

Услугата използва стандартна технология за криптиране и съхранение и полага всички усилия за защита на Личните данни на Клиентите. Въпреки това, нито един метод за прехвърляне и съхранение на данни в Интернет не може да гарантира пълна сигурност на данните.

За контакти

В случай на възникване на проблеми, свързани с тази Политика, моля, свържете се с Отдел Поддръжка на Клиенти на Услугата.