Bitcoin


Информация за блокчейн
Височина на блок
Скорост (24 часа)
3.62 tx/s
Хешрeйт
142.38 Eh/s
Средно време на майнинг на блока
11.22 min
Общо трансакции
678 546 771
Обработващи се трансакции
Сложност
19.89 Th
Информация за монета
Обем (24 часа)
232 923 421 438 $
Цена
61 817.59 $
Кaпитализация
1 164 937 801 872.38 $
Обем (24 часа)
3 767 915 BTC
Монети в обръщение
18 844 762.5
Максимален брой монети
21 000 000

Блокове
Трансaкции
Адреси