Bitcoin


Информация за блокчейн
Височина на блок
Скорост (24 часа)
2.89 tx/s
Хешрeйт
168.79 Eh/s
Средно време на майнинг на блока
8.26 min
Общо транзакции
636 000 725
Обработвани транзакции
Сложност
23.58 Th
Информация за монета
Обем (24 часа)
116 884 733 992 $
Цена
54 156.12 $
Кaпитализация
1 012 092 248 435.25 $
Обем (24 часа)
2 158 292 BTC
Монети в обръщение
18 688 418.75
Максимален брой монети
21 000 000

Блокове
Транзaкции
Адреси