Bitcoin


Информация за блокчейн
Височина на блок
Скорост (24 часа)
2.98 tx/s
Хешрeйт
103.8 Eh/s
Средно време на майнинг на блока
6.23 min
Общо трансакции
660 567 060
Обработващи се трансакции
Сложност
14.5 Th
Информация за монета
Обем (24 часа)
82 161 581 673 $
Цена
40 987.96 $
Кaпитализация
769 645 270 706 $
Обем (24 часа)
2 004 530 BTC
Монети в обръщение
18 777 350
Максимален брой монети
21 000 000

Блокове
Трансaкции
Адреси