Политика на делистване

Този документ установява връзката между ръководството на Crex24 (наричана по-долу - "Борсата"), разработчиците (организатори, собственици) на криптовалути (наричани по-долу - "Разработчик") и описва условията и процедурата за изтриване на криптовалути (или токени, наричани по-долу - "Монета") от Борсата.

Служителите на Борсата очакват да получат от Разработчиците бърза и изчерпателна информация, необходима за непрекъснатата и справедлива употреба на Монетата в търговските операции на Борсата. Ако няма уведомление за изброените по-долу събития, Монетата може да бъде премахната от Борсата:

  • обновления
  • разклонения
  • атаки срещу блокчейн монети
  • сайтът или експлорърът за монети не са достъпни

Монети ще бъдат премахнати от обмена на криптовалута в следните случаи:

  • Нестабилност на мрежата за продължително време
  • Липса на обеми на търговия за повече от 30 дни
  • Разработчикът е заподозрен в неетична или измамна дейност
  • Разработчикът спре да поддържа Монетата
  • Липса на компенсация от Разработчика за загуби, понесени от потребителите на Борсата, в резултат на атака срещу Монетите в блокчейна, или грешки в софтуера на Монетата
  • Разработчикът наруши правата върху интелектуалната собственост на трети страни или организации.

Разработчиците на криптовалута са длъжни да компенсират загуби, понесени от Борсата в резултат на атаки на блокчейна на криптовалутата. Борсата си запазва правото да замрази портфейл с криптовалута докато загубите не бъдат компенсирани напълно или да делистне криптовалута от Борсата в случай на отказ да бъде предоставена компенсация. Ако Разработчиците не спазят някое от задълженията си и това доведе до искове от страна на потребителите срещу ръководството на Борсата, те са длъжни да отговорят на всички искове, за които ръководството на Борсата ги осведоми.

Преди премахването на Монета от Борсата се определя срок до 30 дни, в който потребителите могат да изтеглят активите си. Останалите монети, които не са изтеглени преди датата на премахването, ще бъдат безвъзвратно загубени.

В случай на делистване на Монета, таксата за включване не се възстановява на Разработчика.

Използваме бисквитки, за да подобрим използваемостта на работата в уеб сайта ни и да анализираме трафика, както и за целите на сигурността и маркетинга. Научете повече за използването на бисквитки.