Политика за изтриване

Този документ установява връзката между ръководството на Crex24 (наричана по-долу - "Борсата"), разработчиците (организатори, собственици) на криптовалути (наричани по-долу - "Разработчик") и описва условията и процедурата за изтриване на криптовалути (или токени, наричани по-долу - ''Монета'') от Борсата.

Служителите на Борсата очакват да получат от Разработчиците бърза и изчерпателна информация, необходима за непрекъснатата и справедлива употреба на Монетата в търговските операции на Борсата. Ако няма уведомление за изброените по-долу събития, Монетата може да бъде премахната от Борсата:

  • обновления
  • разклонения
  • атаки срещу блокчейн монети
  • сайтът или сондата за монети не са достъпни

Монети ще бъдат премахнати от обмена на криптовалута в следните случаи:

  • Нестабилност на мрежата за продължително време
  • Липса на обеми на търговия за повече от 30 дни
  • Разработчикът е заподозрен в неетична или измамна дейност
  • Разработчикът спре да поддържа Монетата
  • Липса на компенсация от Разработчика за загуби, понесени от потребителите на Борсата, в резултат на атака срещу Монетите в блокчейна, или грешки в софтуера на Монетата
  • Разработчикът наруши правата върху интелектуалната собственост на трети страни или организации.

Преди изваждането на Монета от Борсата се определя срок до 30 дни, в който потребителите могат да изтеглят активите си. За монети с неработещ блокчейн ще бъде дадена възможност, в рамките на същия период, за обмяна на баланса с токена на Борсата.

In the event the Coin is delisted, the listing fee is not refunded to the Developer.