Политика на Делистване

Този документ установява връзката между ръководството на Crex24 (наричана по-долу - "Борсата"), разработчиците (организатори, собственици) на криптовалути (наричани по-долу - "Разработчик") и описва условията и процедурата за изтриване на криптовалути (или токени, наричани по-долу - ''Монета'') от Борсата.

Служителите на Борсата очакват да получат от Разработчиците бърза и изчерпателна информация, необходима за непрекъснатата и справедлива употреба на Монетата в търговските операции на Борсата. Ако няма уведомление за изброените по-долу събития, Монетата може да бъде премахната от Борсата:

  • обновления
  • разклонения
  • атаки срещу блокчейн монети
  • сайтът или сондата за монети не са достъпни

Монети ще бъдат премахнати от обмена на криптовалута в следните случаи:

  • Нестабилност на мрежата за продължително време
  • Липса на обеми на търговия за повече от 30 дни
  • Разработчикът е заподозрен в неетична или измамна дейност
  • Разработчикът спре да поддържа Монетата
  • Липса на компенсация от Разработчика за загуби, понесени от потребителите на Борсата, в резултат на атака срещу Монетите в блокчейна, или грешки в софтуера на Монетата
  • Разработчикът наруши правата върху интелектуалната собственост на трети страни или организации.

The Developers of a cryptocurrency are obliged to compensate losses incurred by the Exchange due to attacks on the cryptocurrency’s blockchain. The Exchange reserves the right to freeze a cryptocurrency wallet until losses have been fully compensated or to delist a cryptocurrency from the Exchange in the event of refusal to provide compensation. Should the Developers violate any of their obligations, which leads to users making claims against the administration of the Exchange, they are obliged to respond to all claims which the administration of the Exchange has brought to their attention.

Преди изваждането на Монета от Борсата се определя срок до 30 дни, в който потребителите могат да изтеглят активите си. За монети с неработещ блокчейн ще бъде дадена възможност, в рамките на същия период, за обмяна на баланса с токена на Борсата.

В случай на делистване на Монета, таксата за включване не се възстановява на Разработчика.